مشاوره

مشاور معمولاً یک متخصص یا حرفه ای در یک زمینه خاص است و دانش گسترده ای در یک موضوع خاص دارد. مشاوران می توانند در وقت مشتری خود صرفه جویی کنند ، درآمد خود را افزایش دهند و منابع را حفظ کنند. نقش یک مشاور می تواند تحت یکی از دو دسته کلی باشد

مشاور داخلی:
 کسی که در درون سازمانی فعالیت می کند اما سایر بخشها یا افراد (به عنوان مشتری) می توانند در زمینه های تخصص از او مشاوره بگیرند.

مشاور خارجی :
شخصی که از خارج از شرکت استخدام می شود و تخصص وی به طور موقت ، معمولاً با پرداخت حق الزحمه ارائه می شود. به همین ترتیب این نوع مشاورها معمولاً برای مشتری های متغیر و متعددی کار می کنند.

برای ثبت در خواست و تعیین وقت ملاقات فرم زیر را تکمیل نمایید.

Loading...