مشاوره

مشاور معمولاً یک متخصص حرفه ای در یک زمینه خاص است که دانش قابل اتکایی در خصوص آن موضوع خاص دارد. مشاوران می توانند در وقت مشتری خود صرفه جویی کنند.

مشاور اغلب در یکی از این دو شکل ایفای نقش می کند:

مشاور داخلی:
 کسی که در درون سازمانی فعالیت می کند و سایر بخشها یا افراد سازمان (به عنوان مشتری) می توانند در زمینه های تخصص از او مشاوره بگیرند.

مشاور خارجی:
شخصی که از خارج از شرکت استخدام می شود.

مشاوران زبده خوشه چین در هر یک از این دو نقش می توانند همراه و همکار کسب و کارها باشند.

برای ثبت در خواست و تعیین وقت ملاقات فرم زیر را تکمیل نمایید.

Loading...