مشاوره

 

مشاور، یک متخصص حرفه ای در یک زمینه خاص است که دانش و تجربیات قابل اتکایی در خصوص آن موضوع خاص دارد. 

مشاور کسب و کار از همه ی دانش، تجربیات و مهارتهای خود استفاده می کند تا به مدیران کسب و کار کمک کند بهترین تصمیم را در مناسب ترین زمان انتخاب کرده و آن را به بهترین شکل ممکن اجرایی کنند.

مشاور اغلب در یکی از این دو شکل ایفای نقش می کند:

مشاور داخلی:
 کسی که در درون سازمان فعالیت می کند و سایر بخش ها یا افراد سازمان (به عنوان مشتری) می توانند در زمینه های تخصصی از او مشاوره بگیرند.

مشاور خارجی:
شخصی که از خارج از شرکت استخدام می شود تا با اخذ حق الزحمه این نقش را ایفا نماید.

تیم مشاوران خوشه چین مفتخرند که همراه و همکار کسب و کارها هستند.

برای ثبت در خواست و تعیین وقت ملاقات فرم زیر را تکمیل نمایید.

[bookly-form]