خوشه چین

گروه مشاوره، آموزش و تحقیقات بازار​

دوره آموزش
0
مشاوره
0
دانشجو
0
پروژه ها​
0

خدمات خوشه چین

آماده ی رشد کسب و کارتان هستید؟

مشاوره

کسب و کار و بازاریابی

آموزش

حضوری و آنلاین

تحقیقات بازار

ورود و توسعه بازار

پروژه ها

سازمانی و شرکتی

صدای خوشه چین

پادکست های آموزشی

نماینده مدیران
18 آبان 1402
نکاتی درباره ی اعطای نقش مدیر کسب و کار به فروشنده از سوی مشتریان با...
مدیران جزء نگر
22 تیر 1402
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکاتی درباره ی مدیریت جزء نگر و تاثیرات این سبک...
علاقه شخصی در استخدام
15 اردیبهشت 1402
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکاتی درباره ی نقش علاقه‌ی شخصی در استخدام کردن یا...

نظرات برخی از همراهان

فراگیران و کسب و کارهای همراه