خوشه چین

گروه مشاوره، آموزش و تحقیقات بازار​

0
دوره آموزشی
0
تحقیقات بازار
0
دانشجو
0
پروژه ها​

خدمات خوشه چین

آماده ی رشد کسب و کارتان هستید؟

مشاوره

کسب و کار و بازاریابی

آموزش

حضوری و آنلاین

تحقیقات بازار

ورود و توسعه بازار

پروژه ها

سازمانی و شرکتی

روزنوشته های خوشه چین

مطالب ما را در شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ خوشه چین دنبال کنید

از مشتری بپرس
26 آبان 1400
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کار با علیرضا داداشی از مشتری...
khoushehcheen
9 مهر 1400
رادیو اقتصاد   نود و هشتی ها نکاتی درباره ی شیوه ی درست چانه زنی...
kharid khoushehcheen
9 شهریور 1400
رادیو اقتصاد   نود و هشتی ها نکات مربوط به خرید مشارکتی با علیرضا داداشی
7 مرداد 1400
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکات طلائی کسب و کار با علیرضا داداشی
dideh shodan khoushehcheen
22 تیر 1400
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکات طلائی کسب و کار با علیرضا داداشی
khoushehcheen
11 تیر 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی   نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی
31 خرداد 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی
bazkhord khousheh
19 خرداد 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی
9 خرداد 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی
30 اردیبهشت 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی
23 اردیبهشت 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی
10 اردیبهشت 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی
9 اردیبهشت 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی  
31 فروردین 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی

آخرین پادکست ها

نظرات همراهان