خوشه چین

گروه مشاوره، آموزش و تحقیقات بازار​

0
دوره آموزش
0
تحقیقات بازار
0
دانشجو
0
پروژه ها​

خدمات خوشه چین

آماده ی رشد کسب و کارتان هستید؟

مشاوره

کسب و کار و بازاریابی

آموزش

حضوری و آنلاین

تحقیقات بازار

ورود و توسعه بازار

پروژه ها

سازمانی و شرکتی

صدای خوشه چین

مدیران جزء نگر
22 تیر 1402
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکاتی درباره ی مدیریت جزء نگر و تاثیرات این سبک...
علاقه شخصی در استخدام
15 اردیبهشت 1402
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکاتی درباره ی نقش علاقه‌ی شخصی در استخدام کردن یا...
relationship khoushehcheen
28 مرداد 1401
رادیو اقتصاد   پاکار نکاتی درباره ی اهمیت ارتباط موثر کارکنان با مشتری و انتصاب...

نظرات برخی از همراهان

اراده آهنین کسب و کار ها