ارتباطات انسانی خوشه چین
6%
تخفیف
4
750,000 تومان
اصول سرپرستی خوشه چین
6%
تخفیف

اصول سرپرستی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
0
1,500,000 تومان
بازاریابی خدمات
6%
تخفیف

بازاریابی خدمات

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

سرفصلها:

 • اصول بازاریابی
 • نعریف خدمات
 • طبقه بندی خدمات
 • بازاریابی و مسئولیت اجتماعی
 • آمیخته بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی خدمات (7P)
 • استراتژیهای قیمت گذاری خدمات
 • مدیریت تجربه مشتری خدمات
0
1,500,000 تومان
خوشه چین بازاریابی فرهنگی
6%
تخفیف

بازاریابی محصولات فرهنگی

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

سرفصلها:

 • اصول بازاریابی
 • نعریف فرهنگ
 • طبقه بندی محصولات فرهنگی
 • بازاریابی و فرهنگ
 • آمیخته بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی در محصولات فرهنگی
 • استراتژیهای قیمت گذاری محصولات فرهنگی
 • اسپانسرینگ در محصولات فرهنگی
0
750,000 تومان
برنامه بازاریابی خوشه چین
6%
تخفیف

تهیه برنامه بازاریابی (مارکتینگ پلن)

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

سرفصل ها:
– برنامه بازاریابی چیست و چه کاربردی دارد؟
– فواید و نتایج تدوین برنامه بازاریابی چیست؟
– فرآیند تدوین برنامه بازاریابی
– فصل های برنامه بازاریابی عمومی:
استراتژی ها واهداف
شناخت و تحلیل بازار
شناسایی اهداف و تعیین استراتژی
برنامه های اجرایی بازاریابی
ارزیابی، کنترل و بازخورد
– برنامه بازاریابی واحدهای خدماتی

0
750,000 تومان
بیزینس پلن خوشه چین
6%
تخفیف

تهیه برنامه کسب و کار (بیزینس پلن)

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

سرفصل ها:

– برنامه کسب و کار چیست و چرا تهیه می شود؟

– خروجی برنامه کسب و کار چیست؟

– فرآیند و مراحل تدوین برنامه کسب و کار

– فصل های برنامه بازاریابی عمومی:

– ماموریت؛ بیانیه ماموریت
– چشم انداز
– ارزش ها
– تعیین استراتژی و هدف گذاری
– برنامه ریزی اهداف کمی و کیفی کسب و کار (بودجه و منابع غیر مادی)
– برنامه و ابزارهای ارزیابی، کنترل و بازخورد

– برنامه کسب و کار ویژه واحدهای خدماتی

0
750,000 تومان
خوشه چین فروش تلفنی
6%
تخفیف

فروش تلفنی

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

سرفصلهای دوره:

 • تعریف فروش
 • اهمیت فروش
 • مذاکره فروش حضوری
 • جایگاه فروشنده
 • قبل از شروع مذاکره
 • حین مذاکره فروش
 • مذاکره تلفنی و  ویژگیهای آن
 • مهارتهای مذاکره فروشندگان تلفنی
0
750,000 تومان
فروش حصوری خوشه چین
6%
تخفیف

فروش حضوری

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

سرفصلها:

 • تعریف فروش و مقایسه با بازاریابی
 • تعریف فروشنده
 • مسئولیت فروشنده چیست؟
 • شناخت مهارتهای ارتباظی
 • فروشنده و حس خوب مشتری
 • مشتریان ناراضی
 • مهارتهای فروشنده حرفه ای
0
750,000 تومان