امروزه نه تنها کسب وکارها که افراد هم نیازمند فراگیری اصول بازاریابی هستند. خوشه چین مهارتهای بازاریابی را به شکل عملیاتی و بسته به درخواست متقاضیان در سطوح مبتدی، متوسط و عالی ارائه می کند.

بازاریابی خدمات
6%
تخفیف

بازاریابی خدمات

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

سرفصلها:

 • اصول بازاریابی
 • نعریف خدمات
 • طبقه بندی خدمات
 • بازاریابی و مسئولیت اجتماعی
 • آمیخته بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی خدمات (7P)
 • استراتژیهای قیمت گذاری خدمات
 • مدیریت تجربه مشتری خدمات
0
1,500,000 تومان
خوشه چین بازاریابی فرهنگی
6%
تخفیف

بازاریابی محصولات فرهنگی

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

سرفصلها:

 • اصول بازاریابی
 • نعریف فرهنگ
 • طبقه بندی محصولات فرهنگی
 • بازاریابی و فرهنگ
 • آمیخته بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی در محصولات فرهنگی
 • استراتژیهای قیمت گذاری محصولات فرهنگی
 • اسپانسرینگ در محصولات فرهنگی
0
750,000 تومان