بازاریابی خدمات
6%
تخفیف

بازاریابی خدمات

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

سرفصلها:

 • اصول بازاریابی
 • نعریف خدمات
 • طبقه بندی خدمات
 • بازاریابی و مسئولیت اجتماعی
 • آمیخته بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی خدمات (7P)
 • استراتژیهای قیمت گذاری خدمات
 • مدیریت تجربه مشتری خدمات
0
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
خوشه چین بازاریابی فرهنگی
6%
تخفیف

بازاریابی محصولات فرهنگی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصلها:

 • اصول بازاریابی
 • نعریف فرهنگ
 • طبقه بندی محصولات فرهنگی
 • بازاریابی و فرهنگ
 • آمیخته بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی در محصولات فرهنگی
 • استراتژیهای قیمت گذاری محصولات فرهنگی
 • اسپانسرینگ در محصولات فرهنگی
0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

امروزه نه تنها کسب وکارها که افراد هم نیازمند فراگیری اصول بازاریابی هستند. خوشه چین مهارتهای بازاریابی را به شکل عملیاتی و بسته به درخواست متقاضیان در سطوح مبتدی، متوسط و عالی ارائه می کند.