اصول سرپرستی خوشه چین
6%
تخفیف

اصول سرپرستی

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان
0
1,500,000 تومان
برنامه بازاریابی خوشه چین
6%
تخفیف

تهیه برنامه بازاریابی (مارکتینگ پلن)

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

سرفصل ها:
– برنامه بازاریابی چیست و چه کاربردی دارد؟
– فواید و نتایج تدوین برنامه بازاریابی چیست؟
– فرآیند تدوین برنامه بازاریابی
– فصل های برنامه بازاریابی عمومی:
استراتژی ها واهداف
شناخت و تحلیل بازار
شناسایی اهداف و تعیین استراتژی
برنامه های اجرایی بازاریابی
ارزیابی، کنترل و بازخورد
– برنامه بازاریابی واحدهای خدماتی

0
750,000 تومان
مدیریت خدمات خوشه جین
6%
تخفیف

مدیریت خدمات

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
0
750,000 تومان
مدیریت عمومی خوشه چین
6%
تخفیف

مدیریت عمومی

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
0
750,000 تومان