اصول سرپرستی خوشه چین
6%
تخفیف

اصول سرپرستی

No Votes 0 Votes
1,500,000 تومان

– اصول سرپرستي در سازمان

– نظريه‌هاي مديريت و سرپرستي

– سطوح سرپرستی

– مسئوليت و قدرت سرپرست

– مهارت های سرپرستان

– اخلاق در سرپرستي

– تصميم گيري

– برنامه ريزي

– كنترل

– سازماندهي

– تفويض اختيار و هماهنگي

– ارتباطات و رهبري

محتوای تکمیلی:

– سرپرستی واحدهای استارت آپ

2
1,500,000 تومان
برنامه بازاریابی خوشه چین
6%
تخفیف

تهیه برنامه بازاریابی (مارکتینگ پلن)

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصل ها:
– برنامه بازاریابی چیست و چه کاربردی دارد؟
– فواید و نتایج تدوین برنامه بازاریابی چیست؟
– فرآیند تدوین برنامه بازاریابی
– فصل های برنامه بازاریابی عمومی:
استراتژی ها واهداف
شناخت و تحلیل بازار
شناسایی اهداف و تعیین استراتژی
برنامه های اجرایی بازاریابی
ارزیابی، کنترل و بازخورد
– برنامه بازاریابی واحدهای خدماتی

0
750,000 تومان
مدیریت تعارض
6%
تخفیف

مدیریت تعارض شخصی و سازمانی

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصلها:

– مدیریت ارتباطات

– تعریف تعارض

– انواع تعارض

– ریشه های تعارض

– تعارض تهدید یا فرصت سازمانی؟

– تعارض فردی و سازمانی

– نگرش ها و رویکردها به تعارض

– راه های درمان تعارض

– نسخه هایی برای پیشگیری

-مبحث تکمیلی:

– تعارض در سازمان فروش

 

0
750,000 تومان
مدیریت خدمات خوشه جین
6%
تخفیف

مدیریت خدمات

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصل ها:

– نقش خدمات در اقتصاد و جامعه

– ماهیت خدمات

– کیفیت خدمات

– استراتژی خدمات

– توسعه خدمات

– خدمات حمایتی

– خدمات اینترنتی

0
750,000 تومان
مدیریت عمومی خوشه چین
6%
تخفیف

مدیریت عمومی

No Votes 0 Votes
750,000 تومان

سرفصل ها:

– تاریخچه سازمان و مدیریت

– برنامه ریزی: سطوح برنامه ریزی

– سازماندهی

– کنترل

– نظارت در سازمان کسب و کار

– رهبری و هدایت

– انگیزش

– ارتباطات سازمانی

– تصمیم گیری

– خلاقیت و نوآوری

0
750,000 تومان