بازاریابی خدمات
6%
تخفیف

بازاریابی خدمات

بدون امتیاز 0 رای
1,500,000 تومان

سرفصلها:

  • اصول بازاریابی
  • نعریف خدمات
  • طبقه بندی خدمات
  • بازاریابی و مسئولیت اجتماعی
  • آمیخته بازاریابی
  • آمیخته بازاریابی خدمات (7P)
  • استراتژیهای قیمت گذاری خدمات
  • مدیریت تجربه مشتری خدمات
0
1,500,000 تومان
مدیریت خدمات خوشه جین
6%
تخفیف

مدیریت خدمات

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان
0
750,000 تومان