بازاریابی خدمات
6%
تخفیف

بازاریابی خدمات

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

سرفصلها:

  • اصول بازاریابی
  • نعریف خدمات
  • طبقه بندی خدمات
  • بازاریابی و مسئولیت اجتماعی
  • آمیخته بازاریابی
  • آمیخته بازاریابی خدمات (7P)
  • استراتژیهای قیمت گذاری خدمات
  • مدیریت تجربه مشتری خدمات
0
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
مدیریت خدمات خوشه جین
6%
تخفیف

مدیریت خدمات

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصل ها:

– نقش خدمات در اقتصاد و جامعه

– ماهیت خدمات

– کیفیت خدمات

– استراتژی خدمات

– توسعه خدمات

– خدمات حمایتی

– خدمات اینترنتی

0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.