درباره خوشه چین بیشتر بدانید.

خوشه چین، با بهره گیری از مهارتها، توانایی ها، دانش و تجربیات متخصصان بازاریابی و کسب و کار، آماده ی ارائه ی خدمات زیر به شرکتها، سازمانها و موسسات است:

– مشاوره

– آموزش

– تحقیقات بازار

– انجام پروژه های مربوط به راه اندازی، توسعه و بهبود کسب و کارها 

محوریت موضوعی خوشه چین کسب و کار و بازاریابی است.

شیوه ی انجام کار خوشه چین:

شیوه ی انجام کار به طور خلاصه بدین شکل است:

  • پدیرش کار در سه حوزه ی مشاوره، آموزش و تحقیقات بازار برای موسسات، شرکتها و سازمانها
  • همکاری با دیگر فعالان این حوزه ها از طریق پذیرش پروژه های آنها یا بخشهایی از پروژه هایشان به فراخور
  • همکاری با دیگر فعالان این حوزه ها از طریق سپردن بحشهایی از پروژه های خوشه چین به آنها 

تیم کاری خوشه چین:

خوشه چین، تیم های کاری مشخصی برای هر یک از حوزه های فعالیتش دارد، و به فراخور و بر حسب ضرورت کار، از افراد یا تیم های دیگر هم برای بخش هایی از فعالیتهایش استفاده می کند. 

عنوان «خوشه چین»:

کلمه ی خوشه چین را بسیار دوست دارم؛ به نظرم زیبا و خوش آهنگ و پرمغز است. ضمن اینکه معنایی هم دارد که بسیار مناسب شکل فعالیتی است که برایش در نظر گرفته ام. 

تعریف خوشه چینی طبق آنچه در ویکیپدیا آمده این گونه است:

خوشه چینی گردآوری محصول جا مانده و پراکنده در کشتزار، پس از برداشت محصول اصلی است. خوشه چین آنکه پس از درو کردن کشتزار جو و گندم و جمع‌آوری محصول، تک خوشه‌هایی که در آنجا مانده برای خویشتن جمع می‌کند. گاه در نوشته‌های ادبی خوشه چین کسی است که از حاصل کار یا دانش یا هنر یا خرمن کسی اندکی برگیرد، که از هر جا برای خود چیزی اندوخته کند.

نظرات برخی از همراهان