تحقیقات بازار​

 

در تعریفی ساده، تحقیقات بازار فرایندی است که از طریق جمع آوری اطلاعات، سازمان را به «بازار هدف» مرتبط می کند.

اطلاعات حاصل از تحقیقات بازاردر کنار تجربه و دانش مدیران راهبردی، راهنمای آنها در انتخاب تصمیم های درست به شمار می آید.

از تحقیقات بازار در تعیین سیاست‌های بازاریابی استفاده می‌شود.

در واقع تحقیقات بازار کمک کار صاحبان کسب و کارهاست تا خطر اتخاذ تصمیم‌های اشتباه در آن‌ها کم شود.

تحقیقات بازار، هم پیش از راه اندازی یک کسب و کار یا معرفی یک محصول به کمک مدیران می آید، هم در طول فعالیت آنها کمکشان می کند سهم خود از بازار را افزایش داده و فعالیت شان را به بهترین و مناسب ترین شکل ممکن توسعه دهند.

تیم تحقیقات بازار خوشه چین، مفتخر است که از ایده تا توسعه همراه کسب و کارها است.  

 

برای ثبت در خواست و تعیین وقت ملاقات فرم زیر را تکمیل نمایید.

[bookly-form]