پروژه های انجام شده

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

برترین پروژه های انجام شده

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

صدای خوشه چین

kharid khoushehcheen
9 شهریور 1400
رادیو اقتصاد   نود و هشتی ها نکات مربوط به خرید مشارکتی با علیرضا داداشی
7 مرداد 1400
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکات طلائی کسب و کار با علیرضا داداشی
dideh shodan khoushehcheen
22 تیر 1400
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکات طلائی کسب و کار با علیرضا داداشی

مجله استادیار

مقالات ما را برای رسیدن به موفقیت دنبال کنید

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی استادیار