پروژه های انجام شده

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

برترین پروژه های انجام شده

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

صدای خوشه چین

relationship khoushehcheen
28 مرداد 1401
رادیو اقتصاد   پاکار نکاتی درباره ی اهمیت ارتباط موثر کارکنان با مشتری و انتصاب...
anbashht etelaat
24 خرداد 1401
مهارتهای فروش حرفه ای - دام انباشت اطلاعات رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی...
گوش و زبان در فروش تلفنی
14 آذر 1400
رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی کسب و کارها از زبان علیرضا داداشی  ...

مجله استادیار

مقالات ما را برای رسیدن به موفقیت دنبال کنید

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی استادیار