پروژه های انجام شده

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

برترین پروژه های انجام شده

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!

صدای خوشه چین

علاقه شخصی در استخدام
15 اردیبهشت 1402
رادیو اقتصاد   بازار ایرونی نکاتی درباره ی نقش علاقه‌ی شخصی در استخدام کردن یا...
relationship khoushehcheen
28 مرداد 1401
رادیو اقتصاد   پاکار نکاتی درباره ی اهمیت ارتباط موثر کارکنان با مشتری و انتصاب...
anbashht etelaat
24 خرداد 1401
مهارتهای فروش حرفه ای - دام انباشت اطلاعات رادیو اقتصاد برنامه بازار ایرونی نکات طلایی...

مجله استادیار

مقالات ما را برای رسیدن به موفقیت دنبال کنید

نظرات برخی از مشتریان

اراده آهنین های آکادمی استادیار