اصول سرپرستی خوشه چین
6%
تخفیف

اصول سرپرستی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

– اصول سرپرستي در سازمان

– نظريه‌هاي مديريت و سرپرستي

– سطوح سرپرستی

– مسئوليت و قدرت سرپرست

– مهارت های سرپرستان

– اخلاق در سرپرستي

– تصميم گيري

– برنامه ريزي

– كنترل

– سازماندهي

– تفويض اختيار و هماهنگي

– ارتباطات و رهبري

محتوای تکمیلی:

– سرپرستی واحدهای استارت آپ

2
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
مدیریت تعارض
6%
تخفیف

مدیریت تعارض شخصی و سازمانی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصلها:

– مدیریت ارتباطات

– تعریف تعارض

– انواع تعارض

– ریشه های تعارض

– تعارض تهدید یا فرصت سازمانی؟

– تعارض فردی و سازمانی

– نگرش ها و رویکردها به تعارض

– راه های درمان تعارض

– نسخه هایی برای پیشگیری

-مبحث تکمیلی:

– تعارض در سازمان فروش

 

0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.