بازاریابی خدمات
6%
تخفیف

بازاریابی خدمات

No Votes 0 Votes
1,500,000 تومان

سرفصلها:

  • اصول بازاریابی
  • نعریف خدمات
  • طبقه بندی خدمات
  • بازاریابی و مسئولیت اجتماعی
  • آمیخته بازاریابی
  • آمیخته بازاریابی خدمات (7P)
  • استراتژیهای قیمت گذاری خدمات
  • مدیریت تجربه مشتری خدمات
0
1,500,000 تومان