بازاریابی خدمات
6%
تخفیف

بازاریابی خدمات

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.

سرفصلها:

 • اصول بازاریابی
 • نعریف خدمات
 • طبقه بندی خدمات
 • بازاریابی و مسئولیت اجتماعی
 • آمیخته بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی خدمات (7P)
 • استراتژیهای قیمت گذاری خدمات
 • مدیریت تجربه مشتری خدمات
0
قیمت اصلی 1,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,500,000 تومان است.
خوشه چین بازاریابی فرهنگی
6%
تخفیف

بازاریابی محصولات فرهنگی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصلها:

 • اصول بازاریابی
 • نعریف فرهنگ
 • طبقه بندی محصولات فرهنگی
 • بازاریابی و فرهنگ
 • آمیخته بازاریابی
 • آمیخته بازاریابی در محصولات فرهنگی
 • استراتژیهای قیمت گذاری محصولات فرهنگی
 • اسپانسرینگ در محصولات فرهنگی
0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
برنامه بازاریابی خوشه چین
6%
تخفیف

تهیه برنامه بازاریابی (مارکتینگ پلن)

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصل ها:
– برنامه بازاریابی چیست و چه کاربردی دارد؟
– فواید و نتایج تدوین برنامه بازاریابی چیست؟
– فرآیند تدوین برنامه بازاریابی
– فصل های برنامه بازاریابی عمومی:
استراتژی ها واهداف
شناخت و تحلیل بازار
شناسایی اهداف و تعیین استراتژی
برنامه های اجرایی بازاریابی
ارزیابی، کنترل و بازخورد
– برنامه بازاریابی واحدهای خدماتی

0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
بیزینس پلن خوشه چین
6%
تخفیف

تهیه برنامه کسب و کار (بیزینس پلن)

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصل ها:

– برنامه کسب و کار چیست و چرا تهیه می شود؟

– خروجی برنامه کسب و کار چیست؟

– فرآیند و مراحل تدوین برنامه کسب و کار

– فصل های برنامه بازاریابی عمومی:

– ماموریت؛ بیانیه ماموریت
– چشم انداز
– ارزش ها
– تعیین استراتژی و هدف گذاری
– برنامه ریزی اهداف کمی و کیفی کسب و کار (بودجه و منابع غیر مادی)
– برنامه و ابزارهای ارزیابی، کنترل و بازخورد

– برنامه کسب و کار ویژه واحدهای خدماتی

0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
خوشه چین فروش تلفنی
6%
تخفیف

فروش تلفنی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصلهای دوره:

 • تعریف فروش
 • اهمیت فروش
 • مذاکره فروش حضوری
 • جایگاه فروشنده
 • قبل از شروع مذاکره
 • حین مذاکره فروش
 • مذاکره تلفنی و  ویژگیهای آن
 • مهارتهای مذاکره فروشندگان تلفنی
0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
فروش حصوری خوشه چین
6%
تخفیف

فروش حضوری

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصلها:

 • تعریف فروش و مقایسه با بازاریابی
 • تعریف فروشنده
 • مسئولیت فروشنده چیست؟
 • شناخت مهارتهای ارتباظی
 • فروشنده و حس خوب مشتری
 • مشتریان ناراضی
 • مهارتهای فروشنده حرفه ای
0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
فروش خدمات بانکی
6%
تخفیف

فروش خدمات بانکی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصل ها:

تعریف بازاریابی؛ ادوار و گونه ­های  بازاریابی  در گذر زمان

بازاریابی خدمات، بازاریابی خدمات بانکی

بازاریابی بانکی و مفهوم STP

خلق ارزش و ابزارهای آن در بازار خدمات بانکی

انواع بازار و بازارهدف بانک (بازارشناسی)

برنامه بازاریابی بانک

سطوح برنامه ریزی در بازار بانکی

* مهارتهای فروش و فروشندگی خدمات بانکی

0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.
مدیریت تعارض
6%
تخفیف

مدیریت تعارض شخصی و سازمانی

No Votes 0 Votes
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.

سرفصلها:

– مدیریت ارتباطات

– تعریف تعارض

– انواع تعارض

– ریشه های تعارض

– تعارض تهدید یا فرصت سازمانی؟

– تعارض فردی و سازمانی

– نگرش ها و رویکردها به تعارض

– راه های درمان تعارض

– نسخه هایی برای پیشگیری

-مبحث تکمیلی:

– تعارض در سازمان فروش

 

0
قیمت اصلی 800,000 تومان بود.قیمت فعلی 750,000 تومان است.