فروش حصوری خوشه چین
6%
تخفیف

فروش حضوری

بدون امتیاز 0 رای
750,000 تومان

سرفصلها:

  • تعریف فروش و مقایسه با بازاریابی
  • تعریف فروشنده
  • مسئولیت فروشنده چیست؟
  • شناخت مهارتهای ارتباظی
  • فروشنده و حس خوب مشتری
  • مشتریان ناراضی
  • مهارتهای فروشنده حرفه ای
0
750,000 تومان